Online İşyeri Hekimliği Kursu

Online İşyeri Hekimliği Kursu

Online İşyeri Hekimliği Kursu , Yeni Uzman Akademi’den alınır. İSG Eğitimlerimizin hepsi alanında uzman hocalarımız tarafından online yani uzaktan eğitim olarak yapılmaktadır.

Online İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlara veya sağlık profesyonellerine yönelik çevrim içi bir eğitim programını ifade eder. İşyeri hekimliği, işyerlerinde çalışanların sağlık durumlarını izlemek, sağlık sorunlarına müdahale etmek ve iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık yapmak amacıyla görev yapan uzman sağlık profesyonellerini içerir.

Bu tür online kurslar, işyeri hekimliği alanında temel bilgileri, becerileri ve yasal düzenlemeleri kapsayabilir. Kurs içeriği genellikle şu konuları içerir:

 1. İşyeri Hekimi Görevleri ve Sorumlulukları
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 3. İşyerinde Risk Değerlendirmesi
 4. Acil Durum Yönetimi ve İlk Yardım
 5. İşyerinde Sağlık Sorunları ve Müdahale Yöntemleri
 6. Kişisel Koruyucu Donanım ve Güvenli Çalışma İlkeleri

Online İşyeri Hekimliği Kursları, katılımcılara esneklik sağlar, çünkü katılımcılar diledikleri zaman ve yerde derslere erişebilirler. Kurs sonunda başarıyla tamamlayan kişilere genellikle bir sertifika veya belge verilir.

Bu tür kurslara kayıt olmadan önce, ilgili eğitim sağlayıcılarının güvenilir olduğundan emin olmak için yerel sağlık otoriteleri veya iş sağlığı ve güvenliği kurumları tarafından onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmek önemlidir.

Uzaktan Eğitim

Online İşyeri Hekimliği Kursu yani uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin kısıtlı olduğu durumlarda eğitimci ve öğrencilerin merkezi bir alt yapı ile bir araya gelmesi ile gerçekleşen,  eğitim sistemidir. Uydu, internet ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu teknolojiler ile sanal öğrenme ortamları geliştirilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim, güncel iletişim teknolojileri ile birlikte, eşzamanlı ya da eşzamanlı olmadan takip edilebilecek internet ortamında planlanmış bir öğretim şeklidir. Öğrenimi kolaylaştıran ve bilgiye erişimi hızlandıran uzaktan eğitim sistemi, yüz yüze eğitimin varlığında oluşan ulaşım, beslenme gibi çeşitli ek harcamaları da ortadan kaldırarak birçok yönden tasarruf sağlar.

Uzaktan en başta mektupla iletişim şeklinde başlamış, yeni ürün teknolojiler ile ülkemizde ilk defa 1982 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Online İşyeri Hekimliği Kursu, ülkemizde Korona virüs pandemisi ile birlikte tüm eğitim – öğretim kurumlarında uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iş sağlığı ve güvenli alanındaki eğitimlerin  “uzaktan eğitim” olarak yapılması kararına varmıştır.

İSG Profesyonelleri İçin Eğitimde Eşitlik

İş sağlığı ve güvenliği kurslarının “uzaktan eğitim” modeli ile yapılması İSG profesyonelleri için artı avantajlar sağlamıştır:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almak isteyenler kursların olduğu şehirlere zorunlu seyahatten kurtulmuş oldu.
 • İSG profesyonelleri; seyahat, konaklama masraflarından kurtulmuş oldu.
 • Uzun süreli izin alma problemini geride bıraktılar.

İSG Profesyonellerinin Eğitimleri Nasıl Gerçekleştirilir?

İş sağlığı ve güvenliği kursu alanında eğitimlerine devam eden Bursa Yeni Uzman Akademi’de işyeri hekimliği  eğitimleri;

Çevrimdışı Eğitim: Sisteme kaydedilmiş ve eşzamanlı olmadan işlenen bu dersler işyeri hekimliği eğitimlerinin ilk 90 saatlik bölümüdür. Bu derslere Bursa işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi katılımcıları kendileri için en uygun saatler arasında girebilir. Bu dersler 15 günlük bir eğitim programına bölünerek yapılır.

Çevrimiçi Eğitim: Bursa işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitimcileri tarafından eşzamanlı / canlı ders olarak yapılır. Bu derslerin toplam süresi 90 saattir. 15 günlük bir programla gerçekleştirilir. Eğitimler 09-15 ve 15 -21 saatleri arasında olmak üzere iki farklı programla yapılır. işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’den alan hekimlerimiz önceden belirtmeleri şartıyla istedikleri grupta derse girebilirler.

Pratik Eğitim:  5 işgünü içinde gerçekleştirilir, işyeri hekimi hizmeti alan firmalarda bu eğitimi tamamlamak mümkündür. online işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi; yaygın eğitim ve İSG hizmetleri aracılığı ile hekimlerimizin pratik eğitimlerini birçok ilde gerçekleştirebiliyor.

İşyeri hemşireliği eğitimleri ise;

Bursa işyeri hemşireliği kursunun ilk 45 saati; kursiyerlerimizin diledikleri saatlerde iştirak edebilecekleri offline yani çevrimdışı dersler; ikinci 45 saati ise 09-15 ve 15- 21 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan online/ çevrimiçi derslerdir. İşyeri hemşireliği eğitimi programlarında pratik eğitim dersleri yoktur.

Bursa işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitimler uzaktan eğitim modeli ile yapılır. Bunun yanında tüm katılımcılarımıza;

 • Konu anlatımı ve deneme kitabı gönderiyoruz.
 • Sınav öncesi online soru çözüm programları düzenliyoruz.
 • Sınava hazırlak WhatsApp ve Telegram programları kuruyoruz.
 • Sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile de ders materyali paylaşmaya devam ediyoruz.