İş Yeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Uludağ Uzman Akademi olarak işyeri hekimliği kursu, A,B,C sınıfı iş güvenliği kursu, temel isg kursu ve hijyen kursu vermekteyiz.

ULUDAĞ UZMAN AKADEMİ İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMLERİ

İşyeri Hemşireliği ve İşyeri Hemşirelerinin Görevleri

Bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişir.  Bireylere sunulan sağlık hizmetleri anne karnında başlar; ölüme kadar devam eder. Kişilerin sağlıklarını geliştirmek için yapılan yatırımlar toplumların sağlık düzeyinin gelişmesini sağlar. Sağlıklı toplumların oluşturur bu da ekonomik kalkınmanın hızlanmasını sağlar. Bireylerin yaşamları içerisinde önemli dönemlerden biri de çalışma hayatını da içine alan erişkin dönemidir. Bireyler günlük yaşantılarının 1/3’ünü çalışma ortamında geçirirler. Çalışma ortamlarında erişkinlere sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği erişkin sağlığında da olumlu etkileri olur.

Çalışma hayatında işin ve iş koşullarının insan sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği bilinmesine rağmen endüstrileşmiş ülkelerde iş sağlığı ve işyeri hemşireliği hizmetleri ancak XIX. yüzyılda başlamıştır. Başlangıçta sadece birinci basamak hizmetleri sunan hemşireliğin sağlık hizmetlerindeki gelişmesi ile orantılı olarak görev ve yetkileri de hızla genişlemiştir.

Yıllar içerisinde yapılan çalışmalar işyerlerinde çalışan hemşirelerin sadece poliklinik hizmeti vermesinin yeterli olmadığı iş sağlığı alanında başarıya ulaşmak için görev ve yetkilerinin genişlemesi gerekliliği masaya yatırılmıştır.  Böylece hemşireliğin işyerlerindeki imajı ve beklenen görevlerinin değiştirilmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

İşyeri hemşireliğinin genişleyen rolleri doğrultusunda sağlığın geliştirilmesi ve yönetim rolleri yanında sağlık politikalarındaki etkinlikleri ve araştırmacı rolleri de vurgulanmaya başlanmıştır. Dünya üzerinde özellikle ABD’de oluşan bu gelişmeler sonucunda işyeri hemşireliğin tanımı yeniden yapılmıştır. Bu tanım çerçevesinde işyeri hemşireliğinin sağlığı geliştirici, sağlıklı ve güvenli çevre oluşturulmasındaki rolüne vurgu yapılmıştır. Hemşirenin bağımsız kararları doğrultusunda hizmetlerinin yürütmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ülkemizde İşyeri Hemşireliği Hizmetleri

6331 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Hemşireliğinin Tanımı

“25.2.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.” şeklindedir.

Nasıl İşyeri Hemşiresi Olabilirim?

İşyeri Hemşireliği Kursu alabilmek için gerekli şartlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aşağıda belirtildiği gibidir.

 • İşyeri hemşiresi olmak isteyenlerin; uygun bölümlerden mezun olmak.
 • İşyeri hemşireliği eğitimi alması ve bu eğitimi tamamlamak.
 • İşyeri hemşireliği sınavlarında başarılı olmak.
 • İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

Yukarıda belirtilen işyeri hemşiresi olma şartlarına yakındandan bakmamız gerekirse;

 • İşyeri hemşiresi olabilmek için;
 • Hemşirelik
 • Acil Tıp Teknisyenliği
 • Çevre Sağlığı Teknisyenliği
 • Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak gerekir.
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin dışındaki bölümlerden mezun olanlar işyeri hemşireliği eğitimlerine Bursa işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’den başvurmaları mümkün değil.İşyeri hemşireliği eğitimleri Bursa işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’de 90 saat uzaktan eğitim olarak yapılır. Uzaktan eğitimler ise;
 • 45 saat asenkron yani çevrimdışı ders olarak yapılır. Bu dersler bakanlık tarafından belli saatlere sıkıştırılmış olarak verilmez. Kurumumuz kursiyerleri kendilerine uygun saatlerde Uludağ Uzman Akademi’nin sayfasına girerek dersleri takip edebilirler.
 • 45 saat online yani çevrimiçi ders olarak yapılır. Bu dersler ise 09:00 – 15:00 ve 15:00 – 21 saatleri arasında yapılır. Katılımcılarımız önceden belirtmek şartıyla online derslere Bursa işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’de istedikleri programa dahil olabilirler. Ayrıca dersler kayıt altına alındığından bu dersleri katılımcılarımız tekrar izleme şansına da sahipler.

İşyeri Hemşireliği Kursu Sınavları

İşyeri Hemşireliği Kursu Uludağ Uzman Akademi aracılığı ile eğitimlerini tamamlayan katılımcılarımız, ÖSYM tarafından yılda iki defa düzenlenen sınavlara girmek ve yeterli puanı almak zorundadırlar. İşyeri hemşireli eğitimlerinde başarılı sayılabilmek için katılımcılarımızın 50 sorunun en az 30 tanesine doğru cevap vermeleri gerekir. Sınavda başarısız olan katılımcılarımız ise tekrar eğitim almaya gerek kalmadan ÖSYM sınav başvurularını gerçekleştirerek sonraki sınavlara yeniden girebilirler.

İşyeri hemşireliği Sertifikası

İşyeri hemşireliği sınavında başarılı olan adaylar İSG Katip sertifika işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, sertifika ücretini bakanlığın hesabına yatırmalıdır. Bu işlemleri tamamlayanlara sertifikaları bakanlıkça online olarak gönderilir ve İSG Katip’te işlem yapabilmeleri için sertifikaları aktif hale getirilir.

İşyeri hemşireliği sertifikasını sahip sağlık emekçilerimiz, işyeri hemşiresi olarak aktif olarak çalışma hakkı elde ederler. İşyeri hemşireleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile koordineli olarak çalışırlar. İşyeri hemşirelerinin görev ve yetkileri de iş güvenliği mevzuatlarında yazılı olarak ele alınmış ve ilgili bakanlık tarafından da tanınmıştır.

İşyeri Hemşireliğinde Öncü İsim

İşyeri Hemşireliği Kursu eğitimlerinde bursa işyeri hemşireliği eğitim kursu Uludağ Uzman Akademi kurulduğundan bu yana ismini duyurmayı başarmış bir eğitim kurumudur. Bursa işyeri hemşireliği eğitim kurumu Uludağ Uzman Akademi kursiyerlerine birçok fırsat sunmaktadır. Dilerseniz bu fırsatların birkaçına beraberce göz atalım. Böylelikle farkımızı yani kalitemizi siz de yakından takip etme şansı bulun.

İşyeri hemşireliği eğitimi alan tüm kursiyerlerimize konu anlatım kitabı ve deneme kitabı hediye ediyoruz.

Sınav öncesi tam tamına 90 saat online soru çözüm programı düzenliyoruz.

Tüm eğitimlerimizi bağlı bulunduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının programlarını baz olarak düzenliyoruz.

Eğitimcilerimizi Türkiye’nin en seçkin hocalarından seçiyoruz.

Eğitimlerimizi dijital ders notları ile destekliyoruz.

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden hap bilgiler ve sorular yayınlayıp katılımcılarımızı her zaman zinde tutmaya çalışıyoruz.

Her sınıf için özel WhatsApp grupları kurup uzaktan eğitimlerimizin bile sınıf ortamında yapılmasını sağlıyoruz.

Bunlar Bursa işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’den kurs alan katılımcılarımız için sağladığımız avantajlardan sadece birkaçı.

Siz de en uygun ödeme koşulları ile işyeri hemşireliği eğitimi almak istiyorsanız; Uludağ Uzman Akademi sizleri bekliyor.